Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd met worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Stoflong in de bouw

Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2020 publiceerde het koninklijk besluit van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.

Lees meer »

Covid-19: versoepelingen vanaf 24 juni: geen quarantaineplicht meer voor gevaccineerden na een hoogrisicocontact

De test- en quarantaineregels worden versoepeld voor volledig gevaccineerde COVID-19-hoogrisicocontacten: Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich vanaf 24 juni enkel laten testen op dag 1 en worden, bij negatief resultaat, vrijgesteld van een tweede test en quarantaine.

Lees meer »

Werken met jobstudenten

Arbeid brengt risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers met zich mee. Er bestaan wettelijke voorschriften en reglementeringen in verband met welzijn op het werk. Iedere werkgever moet deze voorschriften toepassen en iedere werknemer moet de voorschriften toepassen. Ook de student-werknemers.

Lees meer »

Tekenbeten - de ziekte van Lyme

De Lyme-ziekte of Lyme-borreliose is een infectieuze aandoening die je kan oplopen nadat je gebeten bent door een besmette teek.

Lees meer »

Het EU digital COVID-certificaat

Het Europees digitaal coronacertificaat maakt het mogelijk dat mensen tijdens de coronapandemie weer vrij door de EU kunnen reizen.

Lees meer »

Covid-19: Gebruik van zelftesten binnen de arbeidsrelatie

De zelftesten waarover hier sprake zijn er die aangekocht worden door het bedrijf en die uitgevoerd worden binnen de arbeidsrelatie. Deze zelftest wordt bij voorkeur door de werknemer op het werk uitgevoerd, maar dit kan ook thuis gebeuren.

Lees meer »

Covid-19: Inzetten van een test-coach: opleiding, taken en bevoegdheden- Premed helpt je!

Test-coaches zijn interne personen binnen de onderneming, die in overleg met de arbeidsarts en zijn/haar medewerker, meehelpen om teststrategie uit te rollen. De arbeidsarts coördineert. Deze test-coach is het interne aanspreekpunt voor Covid-gerelateerde maatregelen en vragen, alsook voor vragen over de teststrategie.

Lees meer »

Terug naar de werkvloer – organiseer terugkeermomenten

In juni heeft overlegcomité nieuwe versoepelingen aangekondigd. Telewerk blijft nog steeds verlicht. Werkgevers mogen vanaf 9 juni terugkeermomenten organiseren voor hun medewerkers. Op voorwaarde dat 8 op de 10 kwetsbare mensen beschermd zijn en dat er < 500 Covid bedden op de intensieve zorg bezet zijn.

Lees meer »

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia (BS 27/5

Door een nieuw koninklijk besluit wordt de lijst van de beroepsblootstellingsgrenswaarden voor een aantal stoffen aangepast; het gaat hier onder meer over zwaveldioxide, waterstofsulfide, stikstofdioxide, aceton, maar ook andere chemische agentia.

Lees meer »

De snelle opgang van burn-outs in de statistieken

Recent publiceerde het RIZIV cijfers aangaande invaliditeit, dewelke begint na één jaar arbeidsongeschiktheid. Belangrijk is dat voor de afgelopen vier jaar (2016-2020) een  toename van maar liefst 39,23% werd opgetekend van langdurige burn-outs en depressies.

Lees meer »