Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd moet worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

AED-toestel (automatische externe defibrillator)

Er is in uw bedrijf een AED-toestel aanwezig. Wist u dat u verplicht bent om dit toestel ook te registreren en dit te melden aan de federale overheidsdienst ? Moet een AED-toestel constant onder netspanning staan om werking bij een interventie te garanderen?

Lees meer »

Vijf ergonomische tips voor sanitair installateurs

5 tips die u kan gebruiken tijdens een volgende toolboxmeeting of die u kan verdelen onder uw medewerkers.

Lees meer »

Campagne van arbeidsinspectie in de sectoren Transport- en koerieractiviteiten en Voedsel- en drankindustrie

Tussen half maart 2022 en eind juni 2022 zal de arbeidsinspectie (AD Toezicht Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne uitvoeren in de sectoren Transport- en koerieractiviteiten en Voedsel- en drankindustrie om na te gaan hoever ergonomie in het welzijnsbeleid van deze ondernemingen is uitgebouwd en om hen te sensibiliseren de preventie van de gezondheidsrisico’s aan de rug en de bovenste ledematen aan te pakken. Deze campagne gaat door op initiatief van het SLIC (Senior Labour Inspection Committee) en zal in heel Europa plaatsvinden.

Lees meer »

Psychosociaal welzijn in je onderneming

Het blijft een pertinente vraag: wat is de psychologische impact van deze pandemie-crisis?

Lees meer »

Welke principes zijn belangrijk om kantoorergonomie te verbeteren?

De werkgroep kantoor van de Vlaamse Ergonomie Vereniging, VerV, heeft een praktijkrichtlijn rond kantoorinrichting opgesteld. Het resultaat is een consensus over een aantal principes rond werken op kantoor.

Lees meer »

Telewerken en de onkostenvergoeding

Kostenforfait bij structureel telewerk wordt verhoogd vanaf 1 januari 2022 en de terugbetaling van kantoormeubilair om thuis te werken wordt niet belast. Sinds 1 maart 2020 kunnen bedrijven hun telewerkers een forfaitaire vergoeding betalen als compensatie voor de kosten voor kleine kantoorbenodigdheden en onder andere het verbruik van water, elektriciteit en verwarming.

Lees meer »

CAO 149 i.v.m. telewerken in tijden van corona

Voorheen was er geen echte regeling voor het opstellen van een telewerkbeleid in tijden van corona. Sommige bedrijven maakten dan ook geen telewerkbeleid op of velen baseerden zich op het “vrijwillige“ telewerk, zoals voor corona werd vastgelegd door CAO nr. 85 voor structureel telewerk en de wet op werkbaar en wendbaar werk voor occasioneel telewerk. Er heerst(e) alleszins nog veel onduidelijkheid.

Lees meer »

Ergonomie en telewerken

De beroepsvereniging voor ergonomie (VerV) lanceerde eind 2019 al haar praktijkrichtlijn over ergonomie en telewerken: “Telewerk is ook beeldschermwerk. Ergonomie thuis is een gedeelde verantwoordelijkheid”. Een tijdje later gingen nog nooit eerder zoveel mensen van thuis werken.

Lees meer »

Anti-corona middelen: opgepast! - UPDATE 14/01/2022

De Coronapandemie heeft geleid dat verschillende fabrikanten anti-corona producten aanbieden. Sommige van deze producten of systemen zijn niet doeltreffend in het verminderen van de verspreiding van het virus (SARS-CoV-2) en geven een vals gevoel van veiligheid!

Lees meer »

De periodiciteit van het bedrijfsbezoek verandert vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe KB over de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies in. Hiermee wordt de dienstverlening door de externe preventiediensten m.b.t. de bedrijfsbezoeken in lijn gebracht met de wetgeving rond de gewijzigde tariefregeling die in 2016 in voege is gegaan.

Lees meer »