27.03.2024
Lynn Charleer - preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiënebij Premed

Lynn Charleer is sinds januari lid van de warme Premed-familie. Na meer dan 7 jaar ervaring als consultant in de voedings- en farmaceutische industrie, koos ze ervoor preventieadviseur te worden. 

In welke welzijnsdomeinen ga je je specialiseren? 

Ik koos voor de domeinen arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne
Als preventieadviseur arbeidsveiligheid breng ik de mogelijke gevaren in kaart en stel ik voor hoe deze kunnen worden voorkomen of verminderd. Bijkomend omvatten mijn taken onder meer het geven van advies en opleidingen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het opmaken van een brandpreventiebeleid en het onderzoeken van arbeidsongevallen.

En waar ligt jouw focus bij arbeidshygiëne? 

Daar richt ik me vooral op de blootstelling aan fysische, chemische en biologische agentia op de werkplek. Ik meet alles en verwerk deze gegevens zorgvuldig. Vervolgens ontwikkel ik strategieën om de blootstelling tot een minimum te beperken, rekening houdend met de geldende wetgeving en normen.

Waarom koos je voor het beroep van preventieadviseur? 

Ik koos ervoor om preventieadviseur te worden bij Premed omdat ik het belangrijk vind dat werknemers zich veilig en gezond voelen in hun werkomgeving. De domeinen arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne sluiten perfect aan bij mijn studieachtergrond als bio-ingenieur. Door deze twee domeinen te combineren kan ik zowel mijn wetenschappelijke kennis als mijn kennis van productieomgevingen benutten om onze klanten van advies te voorzien. 
Dit alles stelt me in staat om, samen met Premed, effectieve preventieplannen te ontwikkelen en te implementeren, allemaal in lijn met onze gedeelde missie: "Samen voor welzijn".

Waarom Premed? 

Premed heeft een vlakke structuur, waardoor iedereen elkaar kent en zowel collega's als directie gemakkelijk benaderbaar zijn bij vragen of problemen. Zo heerst er een erg prettige werksfeer. Bovendien zit er veel variatie in de job bij Premed. Ik heb een goede balans tussen werken bij klanten, op kantoor en thuis, en ik leer dagelijks nieuwe dingen bij. Daar haal ik veel voldoening uit. 

En buiten de werkuren? 

Aangezien ik een dochter van 17 maanden heb, gaat bijna al mijn vrije tijd naar mijn gezin. Maar ik geniet ook van het bijwonen van concerten om me eens helemaal uit te leven. Dit jaar staan er nog een aantal op de planning :)

Lynn Charleer - preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiënebij Premed
27.03.2024

Collega in de kijker - Lynn Charleer

Lynn Charleer is sinds januari lid van de warme Premed-familie. Na meer dan 7 jaar ervaring als consultant in de voedings- en farmaceutische industrie, koos ze ervoor preventieadviseur te worden.
Meer lezen