Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd moet worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Covid-19: Inzetten van een test-coach: opleiding, taken en bevoegdheden- Premed helpt je!

Test-coaches zijn interne personen binnen de onderneming, die in overleg met de arbeidsarts en zijn/haar medewerker, meehelpen om teststrategie uit te rollen. De arbeidsarts coördineert. Deze test-coach is het interne aanspreekpunt voor Covid-gerelateerde maatregelen en vragen, alsook voor vragen over de teststrategie.

Lees meer »

Terug naar de werkvloer – organiseer terugkeermomenten

In juni heeft overlegcomité nieuwe versoepelingen aangekondigd. Telewerk blijft nog steeds verlicht. Werkgevers mogen vanaf 9 juni terugkeermomenten organiseren voor hun medewerkers. Op voorwaarde dat 8 op de 10 kwetsbare mensen beschermd zijn en dat er < 500 Covid bedden op de intensieve zorg bezet zijn.

Lees meer »

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia (BS 27/5

Door een nieuw koninklijk besluit wordt de lijst van de beroepsblootstellingsgrenswaarden voor een aantal stoffen aangepast; het gaat hier onder meer over zwaveldioxide, waterstofsulfide, stikstofdioxide, aceton, maar ook andere chemische agentia.

Lees meer »

De snelle opgang van burn-outs in de statistieken

Recent publiceerde het RIZIV cijfers aangaande invaliditeit, dewelke begint na één jaar arbeidsongeschiktheid. Belangrijk is dat voor de afgelopen vier jaar (2016-2020) een  toename van maar liefst 39,23% werd opgetekend van langdurige burn-outs en depressies.

Lees meer »

PCR-test, de zelftest, de sneltest in kader van Corona

Wat is nu juist het verschil? Hoe werken ze?

Lees meer »

Tabakowat?!

31 mei staat in het teken van de werelddag zonder tabak, een initiatief van de lidstaten van de WHO (World Health Organization). Mensen weten dat roken ongezond is. Ze hebben vaak echt de wil om te stoppen met roken maar het is oh zo moeilijk. Voor heel wat mensen is één stoppoging niet voldoende om de sigaret te bannen uit hun leven. Sommige onder ons hebben bijkomende ondersteuning en/of begeleiding nodig. Premed kan je onderneming en je werknemers hierbij helpen.

Lees meer »

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk” Onder deze titel lieten de Ministers van werk en volksgezondheid aan de wereld weten dat langdurig zieken die in aanmerking komen zachtjes terug naar het werk zullen begeleid worden. Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van toepassing voor re-integratie in het werk van langdurig zieke werknemers. De afdeling medisch toezicht van de externe en interne preventiediensten bieden de mogelijkheid om werknemers in dit traject bij hen te plaatsen. We vinden deze wetgeving terug in de Codex welzijn op het werk, onder Boek I, Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers, Hoofdstuk VI – Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. (Art. I.4-72 en volgende). De arbeidswet van 3 juli 1978 werd op 9 januari 2017 aangepast om de sociale regeling mogelijk te maken.

Lees meer »

KB i.v.m. de aankoop van zelftesten door ondernemingen

Het KB dat de aankoop van zelftesten (dus zelf uit te voeren snelle antigeentesten) mogelijk maakt door de ondernemingen is verschenen.

Lees meer »

Hoe start ik mijn horecazaak veilig weer op

Om de heropstart van je horecazaak goed te laten verlopen zijn de toepassing van de algemene Covid-19 maatregelen noodzakelijk. Een goede uitvoering van deze maatregelen zorgt voor de veiligheid van je personeel, leveranciers en de klanten.

Lees meer »

Psychosociale ondersteuning binnen handbereik voor alle werknemers uit de zorgsector!

De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal. De afgelopen maanden boden geen ruimte in de zorgsector om op adem te komen. De stressniveaus worden permanent chronisch wat het risico op langdurige uitval sterk verhoogt.

Lees meer »