20.06.2023
horeca

Uit een grootschalig Esener onderzoek naar de manier waarop in de praktijk met gezondheids- en veiligheidsrisico’s wordt omgegaan op Europese werkplekken blijkt dat:

 • 98% van de bedrijven in deze sector micro-ondernemingen zijn met minder dan 10 werknemers.
 • deze sector voornamelijk gericht is op vrouwen, jonge werknemers en migranten
 • de horeca atypische werkgelegenheid biedt met tijdelijk/seizoensgebonden werk en onregelmatige lange/korte werktijden.

Belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico's

De belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico's in de horecasector zijn repetitieve hand- of armbewegingen, het risico van ongevallen met machines, blootstelling aan hitte, koude of tocht, en ten slotte het risico van uitglijden en vallen. Er is een hoge aanwezigheid van spier- en skeletaandoeningen, huid- en ademhalingsproblemen, snij- en rijtwonden en brandwonden.

Werknemers in de horecasector worden ook geconfronteerd met belangrijke psychosociale risico's, zoals het voortdurende contact met klanten en de hoge werkdruk en tijdsdruk (stress) om op piekmomenten strakke deadlines te halen. Werkgerelateerde stress en het burn-out syndroom komen hier relatief veel voor.

eiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk in de accommodatie- en horecasector (AFBS = Accommodation and Food and Beverage Services). (bron: Esener)
Veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk in de accommodatie- en horecasector (AFBS = Accommodation and Food and Beverage Services). (bron: Esener)

Hier zijn enkele richtlijnen om de veiligheid te waarborgen:

 • Training en instructies: zorg ervoor dat alle medewerkers voldoende training en instructies ontvangen met betrekking tot veiligheid. Leer hen hoe ze om moeten gaan met gevaarlijke apparatuur, chemische stoffen en brandpreventie. Moedig een proactieve veiligheidscultuur aan waarin medewerkers gevaren kunnen rapporteren en samenwerken om risico's te minimaliseren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): zorg ervoor dat medewerkers de juiste PBM dragen, zoals antislipschoenen, snijbestendige handschoenen en schorten om letsel te voorkomen. Zorg ervoor dat deze PBM regelmatig worden gecontroleerd en vervangen indien nodig.
 • Veilige opslag en hantering van chemische stoffen: horecagelegenheden werken vaak met schoonmaakchemicaliën en andere gevaarlijke stoffen. Zorg ervoor dat deze stoffen veilig worden opgeslagen op een goed geventileerde plaats, buiten bereik van voedsel en drinken. Zorg ervoor dat medewerkers de juiste instructies krijgen over het veilig hanteren en gebruiken van deze stoffen.
 • Brandveiligheid: horecagelegenheden kunnen brandgevaarlijk zijn vanwege open vuur, hete apparatuur en brandbare materialen. Zorg ervoor dat er voldoende brandblussers en blusdekens aanwezig zijn en dat medewerkers weten hoe ze deze moeten gebruiken. Voer regelmatig brandoefeningen uit en zorg voor goed onderhoud van elektrische apparatuur.
 • Juiste hantering van messen en scherpe voorwerpen: snijwonden zijn een veelvoorkomend risico in de horeca. Zorg ervoor dat medewerkers getraind zijn in het veilig hanteren van messen en andere scherpe voorwerpen. Moedig het gebruik van snijbestendige handschoenen aan en zorg voor een goede opslag van messen wanneer ze niet in gebruik zijn.
 • Hygiëne en voedselveiligheid: zorg ervoor dat alle medewerkers zich houden aan strikte hygiënevoorschriften en voedselveiligheidsprotocollen. Dit omvat regelmatig handen wassen, het correct bewaren van voedsel op de juiste temperatuur, het vermijden van kruisbesmetting en het regelmatig reinigen en desinfecteren van werkoppervlakken en keukengerei.
 • Ergonomie: werk in de horeca kan fysiek veeleisend zijn. Zorg voor ergonomische werkstations en moedig medewerkers aan om correcte til- en draagtechnieken toe te passen om rugpijn en andere blessures te voorkomen.
 • Veilige werkomgeving: houd de werkomgeving schoon en opgeruimd om struikel- en valpartijen te voorkomen. Zorg voor goede verlichting in alle werkruimtes en verwijder eventuele obstakels of gevaarlijke situaties.

Het implementeren van deze veiligheidsrichtlijnen zal helpen om een veilige werkomgeving te creëren in de horeca, waar medewerkers hun taken kunnen uitvoeren zonder onnodige risico's. Veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben, zowel voor het personeel als voor de gasten.

Ondersteuning nodig rond veiligheid of psychosociale aspecten?

Boekhouder en medewerker personeelsadministratie Tom Peeters
03.07.2024

Collega in de kijker - Tom Peeters

Tom werkt bij Premed als boekhouder en HR-medewerker, en geniet van de afwisselende taken die hij hier uitvoert. Hij beheert de financiën, ondersteunt medewerkers en helpt bij het gebouwbeheer. Tom ko...
Meer lezen