05.06.2024
elek auto

Brandveiligheid in parkeergarages is een essentieel onderwerp voor ondernemingen, vooral met de toenemende populariteit van elektrische voertuigen.  Hier zijn enkele nuttige tips voor het omgaan met voertuigen in parkeergarages.

1. Algemene veiligheid

 • Zorg dat de parkeergarage voldoet aan de algemene brandveiligheidsvoorschriften.
 • Maak duidelijke noodprocedures voor brandincidenten en zorg dat iedereen deze kent.
 • Zorg voor voldoende verlichting om ongelukken te voorkomen en brand snel te kunnen ontdekken.
 • Vergroot het bewustzijn over brandveiligheid onder gebruikers en moedig hen aan verdachte situaties meteen te melden.

  2. Ventilatie en detectie

 • Zorg voor goede ventilatie om ophoping van gassen te voorkomen.
 • Maak brandcompartimenten om de verspreiding van brand te beperken.
 • Installeer automatische branddetectie- en alarminstallaties die snel de brandweer waarschuwen.

 3. Ruimte en signalisatie

 • Zorg voor voldoende ruimte rondom voertuigen voor een snelle interventie.
 • Beperk het aantal aaneengesloten parkeerplaatsen voor opladende voertuigen.
 • Gebruik duidelijke signalisatie voor oplaadzones en veiligheidsinstructies.

 4. Brandbestrijding en interventie

 • Plaats voldoende brandblusmiddelen, zoals brandblussers en blusdekens, op strategische locaties en zorg dat personeel weet hoe ze die moeten gebruiken.
 • Train het interventieteam voor een snelle en effectieve respons bij brand.
 • Controleer en bedien de verschillende veiligheidsinstallaties vanuit een centrale post. Deze post moet het mogelijk maken de brand te lokaliseren, de beschermingsmiddelen vast te stellen en hun activering te controleren. Bij elke ingang die door de brandweer wordt gebruikt, moeten duidelijke borden aangeven waar deze post is (deze bedieningspost moet niet in een afzonderlijke ruimte worden geplaatst).

5. Elektrische voertuigen

 • Plaats laadpunten bij voorkeur buiten of op minimaal 10 meter van gebouwen. Als ze in de parkeergarage moeten staan, plaats ze dan zo dicht mogelijk bij de uitgang.
 • Zorg dat laadpunten aan de veiligheidsnormen voldoen en geef gebruikers instructies over het juist aansluiten en loskoppelen van hun voertuigen.
 • Voorzie een elektrische noodonderbreking om in geval van nood de stroom naar alle laadpunten af te schakelen. Koppel het branddetectiesysteem aan de noodonderbreking zodat bij brand de stroom automatisch wordt uitgeschakeld.
 • Integreer laadpunten in het interventieplan en informeer de brandweer over hun aanwezigheid.
 • Neem maatregelen om te voorkomen dat voertuigen tegen laadpunten rijden.

 6. Periodieke controle en inspecties

 • Laat elektrische installaties periodiek nakijken door een erkende keuringsinstelling.
 • Voer regelmatig inspecties uit van de parkeergarage om mogelijke brandrisico's te identificeren, zoals lekkages, beschadigde bedrading en onjuiste opslag van brandbare materialen.
 • TIP: op de websites van geaccrediteerde keuringsinstellingen vind je lijsten met verplichte en optionele controles.

 Door deze richtlijnen te volgen, kunnen ondernemingen helpen om de veiligheid in parkeergarages te waarborgen en het risico op brand aanzienlijk te verminderen. Voor meer gedetailleerde informatie en richtlijnen kan men de ‘Regel van Goed Vakmanschap Brandveiligheid - Thema: Elektrische Voertuigen in Parkings ' raadplegen.

garage

Elke nieuwe parking moet zodanig gebouwd, ingericht, uitgerust, onderhouden en beheerd worden zodat deze voldoet aan de volgende essentiële doelstellingen:

 1. De parking is brandwerend gescheiden van andere delen van het gebouw en blijft voldoende stabiel tijdens een brand;
 2. De atmosfeer kan nooit explosief worden;
 3. Het ontstaan van brand of een gevaarlijke situatie wordt zo snel mogelijk aan alle aanwezigen en de hulpdiensten meegedeeld;
 4. De warmte en rook van een brand vormen geen gevaar voor de aanwezigen gedurende de tijd die nodig is om een veilige plaats te bereiken;
 5. De warmte en rook van een brand hinderen de brandweer niet bij hun werk;
 6. Na het blussen van de brand kunnen de auto en het gebied worden opgeruimd zonder dat de brandweer buitensporig veel tijd en middelen hoeft in te zetten. 

Gerelateerde domeinen

Boekhouder en medewerker personeelsadministratie Tom Peeters
03.07.2024

Collega in de kijker - Tom Peeters

Tom werkt bij Premed als boekhouder en HR-medewerker, en geniet van de afwisselende taken die hij hier uitvoert. Hij beheert de financiën, ondersteunt medewerkers en helpt bij het gebouwbeheer. Tom ko...
Meer lezen