Bouwt u aan een mentaal gezonde werkplek
Je bent hier:

Bouwt u aan een mentaal gezonde werkplek

Laatst gewijzigd op: 07/04/2021

Deel dit artikel:

“Op 24 februari 2021 werd een werkgever veroordeeld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen inzake het voorkomen van het risico op burn-out. 

De aanleiding van deze rechtszaak was een werknemer die zelfdoding pleegde nadat hij al enkele maanden arbeidsongeschikt was wegens burn-out. De werkgever was op de hoogte van deze overbelasting. Zo werd er nl. al eerder een verzoek voor formele psychosociale interventie van collectieve aard ingediend waarin melding werd gemaakt van deze problematiek.

In het vonnis van februari 2021 oordeelde de Correctionele Rechtbank van Brussel dat de werkgever

  • niet veroordeeld of vervolgd werd voor de burn-out of zelfdoding;
  • wel veroordeeld werd voor het niet nemen van maatregelen om de overmatige werkdruk aan te passen;

Men oordeelde dat de werkgever onvoldoende proactief was in het nemen van concrete preventieve acties. Dit had een zware boete, waarvan de helft met uitstel, tot gevolg.” 

Deze uitspraak is de eerste in zijn soort en schept daarmee een belangrijk precedent.

Waar werkgevers een impact hebben, moeten ze passende preventiemaatregelen nemen om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen.  

Wist u dat:

  • Het verplicht is een risicoanalyse psychosociaal welzijn uit te voeren? Deze resultaten dienen representatief te zijn voor de huidige werkcontext, dus deze dient regelmatig herhaald te worden.
  • U een globaal preventieplan of jaaractieplan nodig heeft waarin acties rond psychosociaal welzijn staan opgenomen? U kan hierbij werken rond de vijf arbeidsdomeinen: verbeteringen op vlak van de inhoud van het werk, de werkorganisatie, de omstandigheden waarin gewerkt wordt, de arbeidsvoorwaarden of de interpersoonlijke relaties.
  • U procedures in het arbeidsreglement dient te hebben omtrent psychosociaal welzijn, zodat werknemers weten waar ze terecht kunnen wanneer het hen allemaal teveel wordt?
  • U minstens één keer per jaar uw psychosociaal preventiebeleid dient te evalueren en waar nodig bij te sturen?

Neemt u voldoende maatregelen om stress bij het personeel de kop in te drukken en hun veerkracht te vergroten?  

Indien u het niet weet of door de bomen het bos niet meer ziet, raden wij u aan onze checklist psychosociaal beleid door te nemen. Hierin staan de minimale wettelijke verplichtingen opgenomen, deze checklist zet u alvast op weg om beleidsmatig rond psychosociaal welzijn aan de slag te gaan.

Neem daarnaast ook zeker een kijkje op het Premed extranet. Indien u op zoek bent naar bijkomende informatie om actie te ondernemen of uw werknemers wil sensibiliseren, kan u diverse brochures, richtlijnen, voorbeelddocumenten en tools terugvinden om het psychosociaal welzijnsbeleid vorm te geven. 

Hebt u hierover nog verdere vragen, wenst u advies op maat of wenst u dat wij meebouwen aan uw mentaal gezonde werkplek, aarzel dan niet het psychosociaal team te contacteren via psychosociale@premed.be of via antwoord op dit bericht.

Wij staan u graag bij om te werken aan een mentaal gezonde werkplek!