20.11.2017
shutterstock_349030814.jpg

Sinds 1 januari 2016 is het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek voor beeldschermwerkers niet meer verplicht. In plaats daarvan verplicht de wetgeving om minstens om de 5 jaar een risicoanalyse beeldschermwerk uit te voeren. Deze analyse dient de risico’s ten gevolge van beeldschermwerk te evalueren op niveau van de groep en op niveau van de werknemer.

In deze risicoanalyse dient aandacht te zijn voor de risico’s voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting. Gekoppeld aan deze risicoanalyse dient de werkgever passende maatregelen te treffen om de vastgestelde risico’s te voorkomen of te verhelpen.

Specifiek wordt in de wetgeving vermeld dat deze risicoanalyse, indien nodig, aangevuld kan worden met een bevraging van de werknemers of met een ander instrument dat peilt naar de werkomstandigheden en/of eventuele gezondheidsproblemen gerelateerd aan het werken met een beeldscherm.

Praktische uitvoering van de risicoanalyse

Premed ontwikkelde een tool om deze risicoanalyse uit te voeren aan de hand van een vragenlijst.

  •  Online vragenlijst beeldschermwerk met rapport

Deze online bevraging met rapport is een geschikte risicoanalysetool voor grotere ondernemingen (meer dan 20 beeldschermwerkers). In deze vragenlijst komen de verschillende elementen van de beeldschermwerkpost aan bod (stoel, tafel, toetsenbord, muis, beeldscherm, accessoires en omgeving). Bijkomend is er aandacht voor de werkomstandigheden en voor eventuele gezondheidsklachten. Nadat deze bevraging is ingevuld door uw werknemers ontvangt u van ons een rapport betreffende de ingevulde antwoorden. In dit rapport bieden we u een overzicht van de anonieme resultaten op groepsniveau. Daarnaast krijgt u ook algemene informatie omtrent deze risico’s en mogelijke preventiemaatregelen.

  •  Papieren checklist beeldschermwerk met informatiebrochure

Deze papieren checklist beeldschermwerk met informatiebrochure is een geschikte risicoanalysetool voor kleinere ondernemingen (minder dan 20 beeldschermwerkers). Deze checklist wordt u digitaal of op papier doorgestuurd door Premed en kunt u uitdelen aan uw medewerkers.

Wenst u een risicoanalyse  uit te voeren, contacteer ons dan voor verdere informatie en een prijsofferte op info@premed.be

Eventuele preventiemaatregelen

Volgende interventies behoren onder andere tot de mogelijkheden:

  • Optimalisatie van de individuele beeldschermwerkposten ter plaatse: Eén van onze ergonomen komt de werkposten samen met uw werknemers individueel correct instellen.
  • 1 uur durende workshop ‘instelling van een beeldschermwerkpost’: In deze interactieve workshop leren de werknemers hoe ze hun beeldschermwerkplek correct kunnen organiseren (tafel, stoel, scherm, toetsenbord,) en welke ergonomische principes belangrijk zijn om klachten te voorkomen.
  • 2 uur durende opleiding beeldschermwerk: In deze uitgebreidere opleiding krijgen de werknemers een overzicht van de risico’s van beeldschermwerk. Verder wordt toegelicht hoe musculoskeletale aandoeningen (rug-, nek- schouder- en polsklachten) en oogvermoeidheid voorkomen kunnen worden. De werknemers leren hoe ze hun beeldschermwerkplek correct kunnen instellen en hoe comfortabel gewerkt kan worden aan een beeldschermwerkpost.

Wij maken graag een offerte op maat van uw onderneming.  Elke interventie kan aangepast worden op maat van uw verwachtingen en wensen.

Daarnaast kunt u ook voor andere vragen ter ondersteuning bij ons terecht op info@premed.be of op 016 308 111.

thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen