Wat houdt het in, waarover gaat het?

De psychosociale aspecten van het werk vormen de jongste discipline binnen het welzijnskader. De maatschappelijke tendensen van de afgelopen decennia brengen de nood met zich mee om niet enkel naar de medische en fysische aspecten van het werk te kijken, maar ook de psychische en sociale facetten ervan in rekening te brengen. De discipline psychosociale aspecten van het werk onderzoekt de invloed van de werksituatie op het mentale welzijn van de werknemer.

 

Wat is de doelstelling?

Het basisprincipe is het vroegtijdig detecteren, evalueren en voorkomen van elementen uit de werkomgeving die een risico vormen voor het mentale welzijn van de werknemer. De meest gekende risico’s zijn stress, psychisch of fysiek geweld, pesterijen, conflictsituaties of ongepast gedrag. Deze kunnen hun oorzaak vinden in het werk zelf, in de samenwerking met collega’s of leidinggevenden of in de bredere context van de organisatie. De discipline psychosociale aspecten heeft als doelstelling ook de ruimere psychosociale contextelementen mee in kaart te brengen om deze risico’s te detecteren en te kunnen voorkomen.

 

Concreet?

Premed ondersteunt u bij het uittekenen, implementeren, evalueren en bijsturen van een psychosociaal beleid. Bovendien bieden we een uitgebreid pallet aan opleidingen aan over verscheidene psychosociale thema’s, die zowel bij Premed kunnen worden gevolgd als in-house binnen uw organisatie. Daarnaast kunnen individuele werknemers bij ons terecht wanneer ze psychosociale risico’s ervaren.

Onze preventieadviseurs staan u bij met kwaliteitsvol advies op maat van uw organisatie.

 

 • De risicoanalyse psychosociaal welzijn: Hoe spoor ik de psychosociale risico’s in mijn organisatie op? Welke maatregelen kan ik in mijn organisatie nemen om deze te voorkomen of te verminderen?

 

 • Stress, overspannenheid en burn-out: Hoe teken ik een beleid uit ter preventie van stress en burn-out? Welke maatregelen kan ik als werkgever concreet nemen? Waar kunnen werknemers met stressklachten of risico op burn-out terecht?

 

 • Ongewenst gedrag op het werk: Wat moet ik als werkgever doen ter preventie van geweld, pesterijen en ongewenst gedrag op het werk? Hoe pak ik een specifiek incident het best aan? Waar kunnen werknemers terecht indien ze zich slachtoffer voelen van ongewenst gedrag?

 

 • Vertrouwenspersonen: Wie stel ik best aan als vertrouwenspersoon? Waarmee dien ik rekening te houden? Waar kan hij/zij een degelijke opleiding volgen? Hoe organiseer ik dit binnen mijn onderneming?

 

 • Teambegeleiding: Hoe krijgen we een team waarin het niet goed loopt, terug op de rails? Wie kan mij als werkgever hierin advies geven? Kan er een teambemiddelingstraject worden opgezet?

 

 • Coaching: Wat kan ik doen om een medewerker met een specifiek probleem te ondersteunen? Hoe zorg ik ervoor dat een werknemer na een lange ziekteperiode terug de draad kan opnemen binnen de organisatie? Wie kan werknemers coachen in het aanleren of versterken van sociale vaardigheden?

 

 • Werkgerelateerd alcohol- en druggebruik: Hoe ziet een alcohol- en drugbeleid eruit? Wat zijn mijn rechten en plichten als werkgever? En als werknemer? Op welke manier handel ik best bij een vermoeden van alcohol- of druggebruik?

 

 • Verzuim: Hoe kan ik het verzuim binnen mijn organisatie correct in kaart brengen? Wat kan ik doen om zwart en grijs verzuim te voorkomen? Hoe ga ik een gesprek aan met een medewerker die vaak afwezig is? Hoe werk ik een aanwezigheidsbeleid uit?

  

 • Schokkende gebeurtenissen: Wie kan mij bijstaan na een incident, ongeval of onverwacht overlijden van een van mijn medewerkers? Waar kan ik als werkgever terecht? Waar kunnen collega’s en leidinggevenden terecht? Hoe gaan we hier als organisatie het best mee om?

 

 • Maar ook inzake diversiteit, veiligheidsgedrag, communicatiebevordering, gezondheidspromotie op het werk, work-life balance, enz. kunnen we u bijstand verlenen.

 

Zit u met deze of een soortgelijke vraag? Contacteer ons en vraag ons advies! 

 

Wie zijn onze preventieadviseurs psychosociale aspecten?

 • Annelies Geuens
 • Danny Halford
 • Jade Missotten
 • Nele Geurts
 • Nele Sijmens
 • Yasmine Bakali