08.03.2023
time out

Tijdens het ontbijt enkele mails lezen of ’s avonds een werktelefoontje beantwoorden: sinds het recht op deconnectie kunnen werkgevers dit niet langer verwachten van hun werknemers. Dat vloeit voort uit de arbeidsdeal, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2022. Legde uw bedrijf al de spelregels vast rond het recht op deconnectie? Ondernemingen met 20 of meer werknemers dienen ten laatste op 31 maart 2023 een concrete regeling uit te werken.

Wat is het recht op deconnectie?

Het recht op deconnectie houdt in dat werknemers het recht hebben om buiten de werkuren onbereikbaar te zijn. Telefoontjes, e-mails of werkgerelateerde berichten: werkgevers kunnen niet van hun medewerkers eisen dat ze er na de werkdag nog op antwoorden.

Hoe voert u het recht op deconnectie in?

Volgens de arbeidsdeal kan het recht op deconnectie op twee manieren vorm krijgen: via het arbeidsreglement, of via een ondernemings-cao in overleg met de vakbonden. Enkel indien er binnen uw paritair comité of de Nationale Arbeidsraad geen cao ondertekend werd, bent u verplicht om concrete afspraken te maken voor uw onderneming.

Wat moet de regeling rond het recht op deconnectie voorzien?

Als werkgever moeten de afspraken over het recht op deconnectie minstens volgende aspecten omvatten:

  • De praktische bepalingen voor werknemers om het recht op deconnectie uit te oefenen
  • De richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen zodat de rusttijd, het verlof en het privéleven gewaarborgd worden.
  • Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden over het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s van overmatige connectie

Zoek je een opleiding?

Premed biedt diverse opleidingen aan in het kader van de verplichte vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden. Neem gerust contact met ons op, onze experts staan klaar met professioneel advies.

Contacteer ons via info@premed.be 

Lynn Charleer - preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiënebij Premed
27.03.2024

Collega in de kijker - Lynn Charleer

Lynn Charleer is sinds januari lid van de warme Premed-familie. Na meer dan 7 jaar ervaring als consultant in de voedings- en farmaceutische industrie, koos ze ervoor preventieadviseur te worden.
Meer lezen