07.05.2024
Label erkende luchtzuiveringssystemen

Luchtzuiveringssystemen worden binnenkort aan een nieuwe wet onderworpen. Vanaf 18 mei 2024 dienen luchtzuiveringssystemen erkend te worden als doeltreffend en onschadelijk door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zo wil men het risico op virale infecties die we via de lucht inademen, beperken. 

Ook in kantoorgebouwen is het uiteraard belangrijk dat er sprake is van een goede luchtkwaliteit en ventilatie. Wilt u als bedrijf een luchtzuiveringssysteem aanschaffen om virussen adequaat te bestrijden? Dan kiest u vanaf nu dus best een systeem met een erkenningslabel van de FOD. 

Lijst erkende luchtzuiveringssystemen

Tegelijkertijd zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ookeen lijst publiceren van alle erkende systemen met vermelding van de kenmerken. En wordt er een praktische gids beschikbaar gesteld om te helpen bij het kiezen van het luchtzuiveringssysteem dat aan uw behoeften voldoet. Dit zowel op vlak van het gewenste kwaliteitsniveau van de binnenlucht als wat betreft het volume en de ruimte in kwestie. Beide zullen beschikbaar zijn tegen de zomer van 2024. 

Samen naar een gezond binnenklimaat

Wilt u prioriteit maken van de luchtverversing van uw kantoorruimtes? Premed voert risicoanalyses uit waarbij de luchtkwaliteit van uw bedrijf wordt gemeten en een advies wordt opgesteld. Zo bekijken we samen wat nodig is in uw bedrijf voor een gezond binnenklimaat. 

Of schrijf u in voor onze webinar “Luchtverversing? Ventilatie, verluchting en meer voor een optimaal binnenklimaat.”:  Contactmoment voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Luchtverversing ? Ventilatie, verluchting en meer voor een optimaal binnenklimaat (premed.be) 

 

doos dragen
03.06.2024

Nieuwe wetgeving ergonomie

De nieuwe wetgeving ergonomie die vanaf 25 mei van kracht is, brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. Hieronder staan de belangrijkst...
Meer lezen