12.09.2023
arbeider

Een langdurig zieke werknemer helpen re-integreren is geen eenvoudige opdracht. Om dit proces te vergemakkelijken, kunnen werkgevers vanaf 1 april 2023 een werkhervattingspremie aanvragen ter waarde van 1000 euro. Maar wat zijn de precieze voorwaarden? En hoe kunt u een premie aanvragen? Preventieadviseur Premed maakt u graag wegwijs.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een werkhervattingspremie?

Als werkgever heeft u recht op een premie als een werknemer minstens één jaar arbeidsongeschikt was en het werk hervat binnen de periode van 1 april 2023 tot 1 maart 2025. Dit kan een werknemer zijn die al bij u in dienst was of iemand die net bij u start. De werknemer heeft hiervoor toestemming nodig van zijn/haar arts of ziekenfonds.

Welk arbeidsovereenkomsten vallen onder een werkhervattingspremie?

Belangrijk is dat de werkhervatting minstens drie maand bedraagt en dat op basis van de volgende overeenkomsten:

  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, of bepaalde duur met een verwachte duur van minstens drie maanden;
  • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding;
  • een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur, of bepaalde duur (met een verwachte duur van minstens drie maanden) in een onderwijsinstelling;
  • een statutaire benoeming;
  • een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

Welk type arbeid komt niet in aanmerking?

  • een tewerkstelling verricht buiten het normale arbeidscircuit (PC 327);
  • een flexi-job;
  • gelegenheidswerk;
  • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid;
  • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

Een gedetailleerd en volledig overzicht van de voorwaarden vindt u terug op de website van het RIZIV.

Hoe vraag ik een werkhervattingspremie aan?

Per werknemer kan u één werkhervattingspremie aanvragen, ten vroegste na de eerste drie maanden van het aangepaste werk. Die aanvraag kan u op twee manieren doen:

Een re-integratietraject opstarten voor uw zieke werknemer?

Premed begeleidt u door alle stappen. Wij zorgen voor de nodige opstartdocumenten en zoeken samen met u en uw werknemer naar haalbare en comfortabele manieren voor een vlotte instroom. Neem gerust contact op via info@premed.be, wij behandelen uw vraag met zorg.

doos dragen
03.06.2024

Nieuwe wetgeving ergonomie

De nieuwe wetgeving ergonomie die vanaf 25 mei van kracht is, brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. Hieronder staan de belangrijkst...
Meer lezen