Je bent hier:

Outplacement

Het aanbieden van een outplacement wordt verplicht wanneer de werkgever zich beroept op medische overmacht (Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019). Het beroepen op medische overmacht kan alleen maar nadat een re-integratietraject doorlopen is. Wanneer blijkt dat er geen mogelijkheid is om- binnen de gestelde voorwaarden- een aangepast of ander werk overeen te komen, dan kan de arbeidsarts medische overmacht uitspreken (een definitieve beslissing tot definitieve ongeschiktheid).

Lees meer »

Week van het hartritme - 17 tot 21 juni 2019

Bijna 300.000 Belgen kampen met hartritmestoornissen. Dit treft niet alleen oudere personen, maar kan zich over elke leeftijdsgroep vertonen, denk maar aan de bekende voorbeelden uit het wielrennen van Niels Albert of Gianni Meersman.

Lees meer »

Nieuwe PAPA's bij Premed

Ons team PAPA’s kent enkele vernieuwingen.

Lees meer »