Je bent hier:

Het jaar afsluiten met een glaasje? - Alcohol op het werk tijdens de eindejaarsfeesten

Het naderen van het eindejaar wordt vaak als de ideale gelegenheid gezien om een flesje bubbels te kraken. We worden ons maatschappelijk echter steeds meer bewust van de keerzijde en gevaren die alcoholgebruik met zich meebrengt. Denk maar aan het aantal verkeersongevallen veroorzaakt door dronken bestuurders, de bijdrage van alcohol aan diverse ziektes, het organiseren van Tournée Minérale, etc.

Lees meer »

Ik ben aangesteld tot vertrouwenspersoon, wat nu?

Roepen de termen ‘vertrouwenspersoon’, ‘opleiding tot vertrouwenspersoon’ of ‘supervisie voor vertrouwenspersonen’ vraagtekens bij je op? Hier volgt wat informatie over de aanstelling, verantwoordelijkheden en basisopleiding. Vertrouwenspersoon, een uitdagende en zeer waardevolle rol!

Lees meer »

Bijgewerkte lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia

De werkgevers zijn ertoe gehouden de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers te evalueren die het gevolg zijn van de aanwezigheid op de arbeidsplaats van chemische agentia en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

Lees meer »