Je bent hier:

Het jaarverslag van de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - dienstjaar 2017

Het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2017 dient ter beschikking gehouden te worden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig ingevuld en bewaard wordt.

Lees meer »

Praktische tips rond jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

In art. II.1-6, $1, 2°, b van de codex over het welzijn op het werk staat vermeld dat de preventieadviseur een jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet opstellen. De inhoud ervan wordt bepaald in bijlage II.1-3. Dat jaarverslag moet ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Het gaat om een wettelijke verplichting.

Lees meer »

Nieuwe PAPA's bij Premed

Ons team PAPA’s kent enkele vernieuwingen.

Lees meer »