Periodiciteit bedrijfsbezoek A - B - C+ bedrijven
Je bent hier:

Periodiciteit bedrijfsbezoek A - B - C+ bedrijven

Laatst gewijzigd op: 30/12/2021

Deel dit artikel:

Voor deze ondernemingen [1] is de minimumfrequentie van het periodieke bedrijfsbezoek 24 maanden. Dit periodiek bedrijfsbezoek wordt steeds in onderling overleg gepland.

Tijdens dit periodiek bedrijfsbezoek zal er een kennisname en een actualisering gebeuren van de gevaren en risico’s volgens de risicoanalyse van de werkgever en zoals vastgesteld tijdens de rondgang. Er wordt een advies en bijsturing gegeven voor welke functies en werkposten een arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht nodig is. Er wordt ook een aanvullend advies geformuleerd over bijkomende opdrachten en taken ter aanvulling van het identificatiedocument.

Voor de ondernemingen die recent bij Premed zijn aangesloten, zal er zo snel mogelijk een verkennend bedrijfsbezoek gepland en uitgevoerd worden. Dit verkennend bezoek zal ten laatste vóór 1/1/2024 gebeuren.

Mocht je nog meer informatie wensen, de wetgeving vind je hier.

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons gerust!

 

[1] A, B en C+ bedrijven= ondernemingen waar een preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 aanwezig is- zie artikel II.1-2 van de codex over het welzijn op het werk.