Periodiciteit bedrijfsbezoek C- en D bedrijven tariefgroep 3, 4 en 5
Je bent hier:

Periodiciteit bedrijfsbezoek C- en D bedrijven tariefgroep 3, 4 en 5

Laatst gewijzigd op: 30/12/2021

Deel dit artikel:

Voor jullie onderneming (KMO[1] uit tariefgroep 3, 4 en 5) is de minimumfrequentie van het periodieke bedrijfsbezoek 24 maanden. Dit betekent dat jullie van ons, Premed, elke 2 jaar een uitnodiging tot bedrijfsbezoek via mail zullen ontvangen. Vermits het een wettelijke verplichting is dat een bedrijfsbezoek door ons, Premed, wordt uitgevoerd, vragen wij jullie om op deze uitnodiging in te gaan.

Tijdens dit periodiek bedrijfsbezoek zal er een actualisering van het beleidsadvies gebeuren. Dit betekent dat de gevaren en de risico’s die aanwezig zijn in de onderneming worden opgevolgd en ook de nieuwe risico’s- indien deze er zijn- in kaart worden gebracht. Wij, Premed, zullen hierbij rekening houden met de eventuele ernstige arbeidsongevallen, de psychosociale interventies, de incidenten en dergelijke. Wij zullen de aanwezige risico’s “her-wegen” in functie van de genomen preventiemaatregelen, de nieuwe risico’s en de vaststellingen sinds het vorige bedrijfsbezoek.

Het beleidsadvies is een dynamisch instrument om de werkgever uit de KMO bij te staan in het ontwikkelen van een doeltreffend preventiebeleid op maat van de onderneming. Dit doen we door het verstrekken van informatie, het voorstellen van vijf preventieprioriteiten voor de onderneming en het doen van aanbevelingen en voorstellen van concrete en specifiek op de onderneming afgestemde preventiemaatregelen. Het beleidsadvies van je onderneming is terug te vinden op het extranet van Premed.

Het beleidsadvies is het resultaat van een actieve medewerking aan de risicoanalyse, opgebouwd en uitgewerkt in verschillende fases. Alles start met informatie voor de werkgever naar aanleiding van het sluiten van de overeenkomst met de externe preventiedienst. Vervolgens wordt het beleidsadvies aangevuld en geactualiseerd bij de verkennende en periodieke bedrijfsbezoeken. Tot slot kan dit tussentijds worden bijgewerkt naar aanleiding van psychosociale interventies, ernstige arbeidsongevallen, vaststellingen tijdens het arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht, tussentijdse bezoeken en bijkomende vragen van de werkgever. Het beleidsadvies wordt steeds besproken met de werkgever.

Voor de ondernemingen die recent bij Premed zijn aangesloten, zal er zo snel mogelijk een verkennend bedrijfsbezoek gepland en uitgevoerd worden. Dit verkennend bezoek zal ten laatste vóór 1/1/2024 gebeuren.

Het verkennend bedrijfsbezoek heeft tot doel het beleidsadvies op te maken. Dit omvat:

  • een identificatie van in de onderneming aanwezige gevaren in alle domeinen van welzijn op het werk
  • het in kaart brengen en wegen van de aanwezige risico’s en voorstellen van vijf prioritaire risico’s in de onderneming
  • het formuleren van aanbevelingen en/of voorstellen van concrete en specifiek op de onderneming afgestemde preventiemaatregelen om die prioritaire risico’s doeltreffend aan te pakken
  • een advies over de functies en werkposten waarvoor een arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht nodig is.

Mocht je nog meer informatie wensen, de wetgeving vind je hier.

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons gerust!

 

 

[1] KMO= ondernemingen tot 20 werknemers waar de werkgever zelf de interne preventieadviseur is (de D-bedrijven) of ondernemingen tot maximum 200 werknemers met kleine risico’s en zonder preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 (de C- bedrijven)- zie artikel II.1-2 van de codex over het welzijn op het werk.