27.04.2020
virus-6592895_1280.png

Einde van de generiek gids

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

 Mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Blijft thuis als je ziek bent

In geval van een positief COVID-test in afwezigheid van symptomen moet men niet langer thuis blijven.

Wel is het zeer belangrijk dat mensen die respiratoire symptomen (bv. hoesten en koorts) hebben, thuis blijven zolang de symptomen aanhouden.

Indien de symptomen ernstig zijn, contacteer dan zeker de huisarts.

Draag een masker als je ziek bent

Bij symptomen van luchtweginfectie (hoest, niezen…) is het altijd aanbevolen om een mondneusmasker te dragen, vooral bij contact met oudere of kwetsbare mensen.

Ook andere hygiëneaanbevelingen om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, zoals handen wassen en goede ventilatie, zijn aanbevolen. 

Waar draag je een mond-neusmasker ?

Vanaf 20 april 2023 wordt het dragen van maskers alleen geadviseerd voor patiënten met ademhalingssymptomen (hoesten, niezen, keelpijn, …) en immuungecompromitteerde patiënten.

Zorgverleners kunnen echter altijd zelf beoordelen wanneer het nodig is een masker te dragen. Maskers blijven nuttig om de overdracht van virussen te voorkomen, vooral in een ziekenhuis of wachtkamer.Premed website

Ventilatie

 • Voorzie ruimten met voldoende verse buitenlucht via ventilatie. 
 • Open ramen en buitendeuren regelmatig, zelfs bij voldoende ventilatie en zeker bij afwezigheid van mechanische ventilatie.

Waar kan Premed hulp bij bieden?

 • Hulp bij de uitvoer van de risicoanalyse, evt. d.m.v. een bedrijfsbezoek.
 • Nagaan van de effectieve werking van de ventilatieroosters d.m.v. debietmetingen.
 • Uitvoeren van metingen van het kantoorklimaat, inz. CO2-concentratie, met verslaggeving en voorstellen voor maatregelen inbegrepen.
 • Webinar luchtverversing

Premed verhuurt geen CO2-meettoestellen.

Premed website

Handen wassen

      Waar kan Premed hulp bij bieden?

 • Wens je een praktische opleiding rond handhygiëne – handen wassen? Neem dan contact op met Premed.

 

Telewerken - hybride werken 

Ergonomie blijft een aandachtspunt

De webinars rond het ergonomisch instellen van de telewerkplek (voor werknemers, maar ook voor werkgever, leidinggevenden en preventieadviseurs) vind je hier terug.  

We organiseren ook open webinars rond het uitwerken van een telewerkbeleid (voor werkgevers, leidinggevenden, preventieadviseurs).  

Bovendien geven wij ook advies voor de aankoop van geschikt telewerkmeubilair (stuur je vraag naar info@premed.be).

De risicoanalyse beeldschermwerk kan je helpen om na te gaan of jullie op een ergonomisch verantwoorde manier bezig zijn.  

Op het Premed extranet kan je nog veel meer interessante informatie terugvinden:

 • brochure “Ergonomische tips voor onverwacht telewerken”
 • brochure” Beeldschermwerk” (in 3 talen)
 • Instelling van mijn beeldschermwerkpost (in 3 talen)
 • Poster bewegingstussendoortjes
 • Poster ergonomische zithouding

 Waar kan Premed hulp bij bieden?

Premed biedt je webinars aan over ergonomische tips voor telewerken

Premed website

 

Een arbeidsongeval tijdens telewerken?

In tijden van corona is telewerken of thuiswerken ingevoerd. Steeds meer werknemers werken dan ook van thuis. Maar zijn uw werknemers ook verzekerd bij een arbeidsongeval? 

Premed website

 

 

Boekhouder en medewerker personeelsadministratie Tom Peeters
03.07.2024

Collega in de kijker - Tom Peeters

Tom werkt bij Premed als boekhouder en HR-medewerker, en geniet van de afwisselende taken die hij hier uitvoert. Hij beheert de financiën, ondersteunt medewerkers en helpt bij het gebouwbeheer. Tom ko...
Meer lezen