03.06.2024
doos dragen

De nieuwe wetgeving ergonomie die vanaf 25 mei van kracht is, brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. Hieronder staan de belangrijkste punten samengevat.

 • Ergonomie vanaf het ontwerp.
  Bij elk nieuw ontwerp en bij elke wijziging aan een werkpost moet een ergonomische risicoanalyse worden uitgevoerd. 
 • Risicoanalyse ergonomie
  Deze analyse omvat het identificeren en evalueren van ergonomische risico’s. Het uitvoeren van de risicoanalyse gebeurt op een participatieve manier, waarbij bv. werknemers en het CPBW worden betrokken. De voorgestelde preventiemaatregelen moeten worden opgenomen in het GGP (globaal preventieplan) en JAP (jaaractieplan). Bovendien moeten de risicoanalyse en preventiemaatregelen jaarlijks worden herzien en goed gedocumenteerd.
 • Preventieadviseur ergonoom. 
  Voor het eerst wordt de rol van de preventieadviseur ergonoom officieel erkend in de wetgeving. Hoewel de werkgever verantwoordelijk blijft voor de risicoanalyse, moet een preventieadviseur ergonoom worden ingeschakeld bij complexe situaties.
 • Beroepsziekte.
  Bij aangifte van een beroepsziekte moet de werkgever geïnformeerd worden en preventieve maatregelen nemen. De preventieadviseur ergonoom speelt hierbij een ondersteunende rol.
 • Informatie en opleiding. 
  Werknemers moeten worden geïnformeerd en opgeleid over de risico’s die verband houden met hun werk en welke de juiste werkmethoden zijn.

De nieuwe wetgeving benadrukt het belang van ergonomie. De preventieadviseur ergonoom wordt nu erkend als de specialist om ergonomie structureel aan te pakken. Bij Premed staan we klaar om uw onderneming te ondersteunen bij deze nieuwe uitdagingen op het gebeid van ergonomie. Laten we samen zorgen voor een gezondere werkomgeving. 

Gerelateerde domeinen

Boekhouder en medewerker personeelsadministratie Tom Peeters
03.07.2024

Collega in de kijker - Tom Peeters

Tom werkt bij Premed als boekhouder en HR-medewerker, en geniet van de afwisselende taken die hij hier uitvoert. Hij beheert de financiën, ondersteunt medewerkers en helpt bij het gebouwbeheer. Tom ko...
Meer lezen